B&C werk en scholing
 

Effect werkwijze op de doelgroep

Het effect van de werkwijze van de stichting is dat jongeren door deze aanpak een beter toekomstperspectief aangeboden krijgen en een betere invulling in hun levensritme. Een ander effect is dat hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld erop vooruitgaat.

Tijdens en na afloop van de begeleiding wordt er met de jongere gesproken over de mate, waarin hij of zij tevreden is over het plan van aanpak en de begeleiding. (de evaluatie ) Hoe waardeert de jongere de hulp? Vragen naar de mening en beleving van de jongere is essentieel. Dit biedt aanknopingspunten voor verbetering van de hulp. Was de hulp effectief? Zijn de doelen gerealiseerd? Om te zien of de hulp effectief is, is het van belang met de jongere doelen van de hulp vast te stellen en regelmatig te kijken in hoeverre de doelen al behaald zijn. De doelen zijn bij voorkeur SMART geformuleerd.