B&C werk en scholing
 

Speerpunten stichting

1. De werkzaamheden worden verricht in het onderwijsgebouw van de student.

2. Het voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters (preventie)

3. Het begeleiden van jongeren voor het type onderwijs

4. Toeleiding naar werk.

5. Het bieden van maatwerk.

6. De omgeving van de jongere wordt betrokken bij de begeleiding (systeemgericht werken)

7. Nazorg